1. timmars hand
2. minuts hand
3. Begagnade hand
5. Kronografin minut (60 minuter)
6. 24 timmars hand
7. Knapp 7 (Start / Stopp)
8. Knapp 8 (Återställ)
9. Krona i andra positionen (tidsinställning)

Ställ klockan

1) Dra ut kronan till den andra klickpositionen.
2) Vrid kronan för att ställa in timme och minut (kontrollera att AM / PM är korrekt inställd)
3) Tryck tillbaka kronan i det normala läget. * Om kronan dras till den andra positionen medan kronografen startas, kommer kronografhänderna att fortsätta att röra sig. Detta är inte funktionsfel.

Hur man använder kronografen

START

* Tryck på knappen 7 för att starta kronografen. Kronografhänderna börjar röra sig

Sluta (avsluta)

* Tryck på knappen 7 igen för att stoppa kronografen. Kronografhänderna stannar för att indikera den förflutna tiden.

ÅTERSTÄLLA

* Tryck på knappen 8 för att återställa kronografen. Alla kronografhänder återställs till "0" -läge.


* Kronografen kan mäta upp till 60 minuter och kronografen stannar efter en mätning i 60 minuter.