KALIBRERA VISARE

1. Skruva av kronan och dra ut till tredje läget för att ställa in minutvisaren exakt till 24h-läget.

2. Tryck in kronan till andra läget och ställ in timvisaren exakt till 24h-läget.
3. Dubbelkolla om minutvisaren och 24h-visarna möts vid samma läge.
STÄLL IN TIDEN
4. Dra ut kronan till det tredje läget för att ställa in din timvisare och minutvisare till korrekt tid.
5. Tryck in kronan till första läget, tryck in och skruva på kronan ordentligt.
BYTE AV ARMBAND
Skjut spaken åt sidan med fingret för att ta loss eller sätta fast armbandet.
JUSTERA MILANESE
Lossa viklåset med en liten skruvmejsel, dra för att justera och tryck ned viklåset för att låsa fast i ett av spåren på milanse-armbandet.
FÄSTA NATO-ARMBAND
1. Fäst stiften i klockboetten igen men utan remmen.
2. Fäst den långa remdelen som på bild A
3. Säkra klockboetten genom att dra den långa remdelen genom öglan på den kortare delen som i bild B